สินค้าสำหรับโรงพยาบาล

Link เพื่อนบ้าน


 

เครื่องดูดเสมหะ / Suction

 


 

logo

เครื่องดูดเสมหะ  FRESCO

เป็นเครื่องดูดเสมหะแรงดูดสูง แบบใช้ไฟบ้าน

 

logo

 

คุณลักษณะเฉพาะ

แรงดูดสูงสุด      :     600  มิลลิเมตรปรอท

อัตราการไหล      :     18   ลิตรต่อนาที

ระดับเสียง          :     น้อยกว่า  60  เดซิเบล

ขวดบรรจุของเหลว   :   1  ลิตร  ( สามารถเพิ่มได้เป็น 2 ลิตร )

น้ำหนักตัวเครื่อง   :    4.5  กิโลกรัม

ขนาดตัวเครื่อง     :    29 x 19 x 30  ซม. ( กว้าง x ยาว x สูง )

ตัวเครื่องมีหูหิ้วสำหรับการเคลื่อนย้ายได้สะดวก

 


 

logo

เครื่องดูดเสมหะ  FOCUS  

Model  :  VAC - 12  / เป็นเครื่องดูดเสมหะแรงดูดสูง แบบใช้ไฟบ้าน

 

 logo

 

คุณลักษณะเฉพาะ

แรงดูดสูงสุด      :     600  มิลลิเมตรปรอท

อัตราการไหล      :     22  ลิตรต่อนาที

ระดับเสียง          :     น้อยกว่า  60  เดซิเบล

ขวดบรรจุของเหลว   :   1  ลิตร  ( สามารถเพิ่มได้เป็น 2 ลิตร )

น้ำหนักตัวเครื่อง   :    4.4  กิโลกรัม

ขนาดตัวเครื่อง     :    21 x 14 x 29  ซม. ( กว้าง x ยาว x สูง )

ตัวเครื่องมีหูหิ้วสำหรับการเคลื่อนย้ายได้สะดวก

 Model  :  VAC - 420

เป็นเครื่องดูดของเหลวแรงดูดสูง / ชนิดพกพา  ใช้ไฟบ้าน  และใช้ไฟในรถ  มีแบตเตอรี่ในตัว

 

logo

 

คุณลักษณะเฉพาะ

แรงดูดสูงสุด      :     600  มิลลิเมตรปรอท

อัตราการไหล      :     20  ลิตรต่อนาที

ระดับเสียง          :     น้อยกว่า  65  เดซิเบล

ขวดบรรจุของเหลว   :   1  ลิตร  ( สามารถเพิ่มได้เป็น 2 ลิตร )

น้ำหนักตัวเครื่อง   :    4.4  กิโลกรัม

ขนาดตัวเครื่อง     :    21 x 14 x 29  ซม. ( กว้าง x ยาว x สูง )

ตัวเครื่องมีหูหิ้วสำหรับการเคลื่อนย้ายได้สะดวก

สามารถใช้ไฟจากที่จุดบุหรี่บนรถ

มีแบตเตอรี่ในตัว สามารถใช้งานขณะไฟดับได้นาน 5 ชั่วโมง

ตัวเครื่องมีหูหิ้วสะดวกในการเคลื่อนย้าย

 Model  :  VAC - 18

เป็นเครื่องดูดของเหลวแรงดูดต่ำ  สำหรับเด็กแรกเกิด

 

vac18

คุณลักษณะเฉพาะ

แรงดูดสูงสุด      :     135  มิลลิเมตรปรอท

อัตราการไหล      :     6  ลิตรต่อนาที

ระดับเสียง          :     น้อยกว่า  55  เดซิเบล

ขวดบรรจุของเหลว   :   1  ลิตร  ( สามารถเพิ่มได้เป็น 2 ลิตร )

น้ำหนักตัวเครื่อง   :    2.5  กิโลกรัม

ขนาดตัวเครื่อง     :    18 x 12 x 29  ซม.  ( กว้าง x ยาว x สูง )

ตัวเครื่องมีหูหิ้วสำหรับการเคลื่อนย้ายได้สะดวก

 


 

Model  :  VAC - 19

เป็นเครื่องดูดของเหลวแรงดูดต่ำ  สำหรับช่องท้อง

 

logo

 

คุณลักษณะเฉพาะ

แรงดูดสูงสุด      :     150  มิลลิเมตรปรอท

อัตราการไหล      :     25  ลิตรต่อนาที

ระดับเสียง          :     น้อยกว่า  55  เดซิเบล

ขวดบรรจุของเหลว   :   1  ลิตร  ( สามารถเพิ่มได้เป็น 2 ลิตร )

น้ำหนักตัวเครื่อง   :    4.4  กิโลกรัม

ขนาดตัวเครื่อง     :    21 x 14 x 29  ซม.  ( กว้าง x ยาว x สูง )

ตัวเครื่องมีหูหิ้วสำหรับการเคลื่อนย้ายได้สะดวก

 

 Model  :  VAC - 35

 

เป็นเครื่องดูดของเหลวแรงดูดสูง เหมาะสำหรับใช้งานในห้องผ่าตัด

 

logo

 

คุณลักษณะเฉพาะ

แรงดูดสูงสุด      :     680  มิลลิเมตรปรอท

อัตราการไหล      :     32  ลิตรต่อนาที

ระดับเสียง          :     น้อยกว่า  55  เดซิเบล

ขวดบรรจุของเหลว   :   2  ขวด  ขนาด 2 ลิตร และ 1 ลิตร

น้ำหนักตัวเครื่อง   :    12   กิโลกรัม

ขนาดตัวเครื่อง     :    29 x 32 x 48  ซม. ( กว้าง x ยาว x สูง )

 

มีฟุตสวิตส์  ใช้เปิด - ปิดการทำงานของเครื่อง

ตัวเครื่องมีที่ลากจูงพร้อมล้อเลื่อน เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

 

 Model  :  VAC - 80

 

เป็นเครื่องดูดของเหลวแรงดูดสูง เหมาะสำหรับใช้งานในห้องผ่าตัด

 

logo

 

คุณลักษณะเฉพาะ

แรงดูดสูงสุด      :     680  มิลลิเมตรปรอท

อัตราการไหล      :     80  ลิตรต่อนาที

ระดับเสียง          :     น้อยกว่า  60  เดซิเบล

ขวดบรรจุของเหลว   :   2  ขวด  ขนาดขวดละ 4 ลิตร

น้ำหนักตัวเครื่อง   :    29   กิโลกรัม

ขนาดตัวเครื่อง     :    38 x 27 x 88  ซม. ( กว้าง x ยาว x สูง )

 

มีฟุตสวิตส์  ใช้เปิด - ปิดการทำงานของเครื่อง

ตัวเครื่องมีที่ลากจูงพร้อมล้อเลื่อน เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

 

 Model  :  VAC - 10

เป็นเครื่องดูดของเหลวแรงดูดสูง แบบเท้าเหยียบ  ( ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า )

 

logo

 

คุณลักษณะเฉพาะ : ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

แรงดูดสูงสุด      :     600  มิลลิเมตรปรอท

ขวดบรรจุของเหลว   :   1  ลิตร

น้ำหนักตัวเครื่อง   :    4.5   กิโลกรัม

ตัวเครื่องมีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

 

คุณลักษณะเฉพาะ

แรงดูดสูงสุด      :     600  มิลลิเมตรปรอท

อัตราการไหล      :     20  ลิตรต่อนาที

ระดับเสียง          :     น้อยกว่า  65  เดซิเบล

ขวดบรรจุของเหลว   :   1  ลิตร  ( สามารถเพิ่มได้เป็น 2 ลิตร )

น้ำหนักตัวเครื่อง   :    4.4  กิโลกรัม

ขนาดตัวเครื่อง     :    21 x 14 x 29  ซม. ( กว้าง x ยาว x สูง )

 

สามารถใช้ไฟจากที่จุดบุหรี่บนรถ

มีแบตเตอรี่ในตัว  สามารถใช้งานขณะไฟดับได้นาน  5  ชั่วโมง

ตัวเครื่องมีหูหิ้วสำหรับการเคลื่อนย้ายได้สะดวก

 


 

 

 

 

 

 

Last Updated on Saturday, 11 April 2009 14:39
 

Medicalland.co.th , CopyRight 2009-2011 : Thank you Packetlove.com Hosting.

eXTReMe Tracker